skip to main content
Afficher les résultats avec Afficher les résultats avec Index
Filtré par : Langue: Suédois supprimer
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Livre
Ajouter au Panier

Forvarv och forlust av medlemskap i ekonomisk forening

Linden, Goran ; 1952

Avant de faire votre 1ère demande, cliquez ici

Disponible BIU Cujas  CTLES  (60.064 1952-1 )(Obtenir)

2
Material Type:
Thèse / Mémoire
Ajouter au Panier

Om jordbrukssektorns ekonomi med särskild hensyn till Sverige under det andra världskriget

Olsson, Carl-Axel ; 1974

Avant de faire votre 1ère demande, cliquez ici

Disponible BIU Cujas  CTLES  (45.325 1974-18 )(Obtenir)

3
Material Type:
Thèse / Mémoire
Ajouter au Panier

Jordbrukspolitik i industrisamhället [Texte imprimé] : med tyngdpunkt på 1920- och 30- talen..

Hellström, Gunnar ; 1976

Avant de faire votre 1ère demande, cliquez ici

Disponible BIU Cujas  CTLES  (60.064 1976-6 )(Obtenir)

4
Material Type:
Thèse / Mémoire
Ajouter au Panier

Effekten av den statliga rationaliseringspolitiken [Texte imprimé] : en studie av lantbruksnämndernas medverkan i jordbrukets strukturrationalisering 1950-1975

Tiderius, Gert ; 1977

Avant de faire votre 1ère demande, cliquez ici

Disponible BIU Cujas  CTLES  (45.325 1977-12 )(Obtenir)

5
Material Type:
Thèse / Mémoire
Ajouter au Panier

Jordegendom och ränta [Texte imprimé] : omfördelningen av jordbrukets merprodukt i Skaraborgs län under frihetstiden

Herlitz, Lars ; 1974

Avant de faire votre 1ère demande, cliquez ici

Disponible BIU Cujas  CTLES  (60.073 1974-3 )(Obtenir)

Refine Search Results

Recherche dans les bases de données distantes en cours. Merci de patienter.